Korero Tawhito

Ngāi Te Ahi is a traditional hapū of Ngāti Ranginui in Tauranga Moana. Ngāi Te Ahi are descendants of the eponymous ancestors Rongokako, Tamatea Arikinui, Ranginui, Tamahika and Ngariunga.


Tamahika and Ngariunga are the founding tipuna for the hapu that is today known as Ngāi Te Ahi.
The Hairini Marae is the tūrangawaewae of Ngāi Te Ahi.


whakapauClick her to download