Kō Te Whenua Rohe

“Mai te pou o te whare ki muri, ka ngaro te whenua mo ake tonu atu, mai te pou tuarongo ki tētahi, ka mau tonu te whenua mo ake tonu atu”


From the back wall of your house to the south, you will lose your land forever.  From the back wall of your house to the sand below, you will retain your land forever” – Ko ngā kōrero a Te Kooti i haeremai ki te marae i 1884)

Rohe -Map

This map identifies the area of land over which Ngāi Te Ahi has an interest. Our interests are centered on the Ngāi Te Ahi Rohe. The traditional area of Ngāi Te Ahi ran from the coastal area of Te Motu o Puhi, Hairini, Waitaia Kaitemako, Ohauiti, Titirua, Maungatutu, Tongaparaoa and Poike, inland along both sides of the Waimapu River towards Oropi, Opakapaka, Waimihia, Waoku and beyond.

Ngai Te Ahi - Map


 Hapū Boundaries & Hapū Relationships

Ngāi Te Ahi acknowledges the boundary overlaps and interests of other Ngāti Ranginui and Ngāi Te Rangi hapū in the Ohauiti, Kaitemako, Waimapu, Waoku and Taumata areas. Ngāi Te Ahi has always shared much of the region and its resources with close kin and whānaunga from neighbouring hapū.

The extent of intermarriage is such that the people of Ngāi Te Ahi today share strong blood links with many hapū in Tauranga Moana including Ngāti He, Ngāti Tapu, Ngāti Ruahine, Ngāi Tamarawaho, Ngāti Hangarau and Ngāti Kahu.

 

These links and many others have endured and remain strong to this day. For Ngāi Te Ahi, it is the whakapapa of the people to the land that remains paramount to our interests in these areas.